Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Các bước chế tạo trang bị

Để chế được trang bị chuẩn nhất quý nhân sĩ chế tạo theo các bước sau

Để chế tạo cho mình một trang bị tốt nhất với các option cao quý nhân sĩ lên chế tạo tuần tự theo cáo bước sau.

  • Chế tạo trang bị
Chế tạo trang bị
  • Khóa trang bi
Khóa trang bị
  • Cải tạo thuộc tính tại NPC Gia Sư Thần Tôn với trang bị chuyển sinh và NPC Cải Tạo Tôn Sư với trang bị chưa chuyển sinh.
Cải tạo thuộc tính
  • Khóa tăng chỉ số % công kich và phòng thủ cho trang bị
Khóa trang bi
  • Thay đổi hệ cho trang bị
Thay đổi hệ cho trang bị
  • Thăng cấp giữ xích linh hồn - Tăng tỷ lệ trọng kích cho trang bị
Thay đổi tỷ lệ trọng kích cho trang bị
  • Sau khi làm xong các bước trên chúng ta tiến hành thăng cấp sao cho trang bị (Xem hướng dẫn tại đây http://tanchinhdo.vn/camnang/Thang-sao-trang-bi.html)