Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Cách chơi nhiều tài khoản

Hướng dẫn chơi nhiều tài khoản Tân Chinh Đồ trên 1 máy

Hướng dẫn cài đặt Sanboiex cho Windows 7 (chỉ sử dụng được trên Win 7)
+ Link download: https://www.fshare.vn/file/1YIE5APFPZKM
+ Xem video hướng dẫn: https://youtu.be/AH-4-zB6pzk