Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

H­ướng dẫn nhiệm vụ Nuôi Boss

H­ướng dẫn nhiệm vụ Nuôi Boss

H­ướng dẫn nhiệm vụ Nuôi Boss

Mỗi ngày nhận nhiệm vụ nuôi Boss một lần tại NPC UY DUONG BOSS SU GIA - Vương Thành. Sau 3 lần nuôi hoàn thành nhận kinh nghiệm và 20 đĩnh bạc.

Lưu ý: Trong thời gian nuôi Boss không rời xa khu vưc nuôi hoặc off-line. Nếu không nhiệm vụ sẽ tự hủy.

Thân!