Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Hướng dẫn nhiệm vụ màn thầu

Hướng dẫn nhiệm vụ màn thầu

Hướng dẫn nhiệm vụ màn thầu

H­ướng dẫn làm nhiệm vụ Màn thầu.

Hàng ngày chúng ta có thể đến gặp NPC Trần Đại Ban - Vương Thành tọa độ 805, 415 để nhận nhiệm vụ màn thầu. Nhiệm vụ này chúng ta có thể làm 2 lần/ngày. Mỗi lần hoàn thành nhận thưởng 2 trái đào (4 tỷ kinh nghiệm) và 50 đĩnh bạc. Nhân vật làm nhiệm vụ màn thầu lần đầu chúng ta cần phải làm một số nhiệm vụ phụ sau khi hoàn thành hàng ngày nhân vật mới nhận được nhiệm vụ màn thầu. Nhân vật nào làm rồi chúng ta bỏ qua và làm luôn nhiệm vụ màn thầu. 

Thân!