Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Lỗi màn hình đen

Trả lời:

Một vài trường hợp hay mắc phải lỗi này là quý nhân sĩ vẫn chạy game nhưng không hiện giao diện game thay vào đó là màn hình đen.

- Thoát game

- Kiểm tra Driver card màn hình xem đã cài đặt chưa bằng cách Click chuột phải vào màn hình nền chọn Properties

- Chú ý trong mục 4 toàn chữ unavaliable tức là chưa cài đặt. Bạn cần Download Driver về máy và cài đặt. Sau khi cài đặt xong bạn vào Tân Chinh Đồ tiếp tục trải nghiệm.