Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Nhiệm vụ Ám sát thái tử

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Ám sát Thái tử

Từ 12h đến 23h hàng ngày quý nhân sĩ có thể đến gặp NPC Ngụy Chính tại Vương Thành để nhận nhiệm vụ

NPC Ngụy Chính nhận nhiệm vụ
NPC Ngụy Chính nhận nhiệm vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ quý nhân sĩ chạy sang Hoang Cung của nước khác giết NPC Thái tử

NPC Thái tử - Hoàng Cung (480, 460)
NPC Thái tử - Hoàng Cung (480, 460)

Sau khi hoàn thành quy về nước gặp NPC Ngụy Chính để trả nhiệm vụ

Lưu ý: Chỉ có thể nhận và trả nhiẹm vụ từ 12h đến 23h hàng ngày

www.tanchinhdo.vn