Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Nhiệm vụ Bữa cơm gia đình

Nhiệm vụ Bữa cơm gia đình

Nhiệm vụ Bữa cơm gia đình

Mỗi ngày bắt đầu từ 0h nhân sĩ có thể làm nhiệm vụ Bữa cơm gia đình tại NPC NIEN DA PHAN TRAC (Bàn ăn - Vương Thành).

Thân!