Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Nhiệm vụ tân thủ

Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ đầu tiên khi gia nhập game

Sau khi bước chân vào thế giới Tân Chinh Đồ, quý bằng hữu sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục những vùng đất mới của mình với nhiệm vụ tân thủ đầu tiên.

- Nhấn F tìm NPC Trưởng thôn cổ nhân để nhận nhiệm vụ

NPC Trưởng thôn cổ nhân

Sau khi nhận nhiệm vụ nhấn L để mở bảng nhiệm vụ

Nhấn L để mở bảng nhiệm vụ

Nhán vào dòng chữ gạch chân để tìm đến mục tiêu trả nhiệm vụ

Trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng
Nhận ngay set đồ 6x và 1000 bảo thạch thăng cấp tinh xảo

www.tanchinhdo.vn