Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Tạo nhân vật

Sau khi cài đặt thành công Chinh Đồ Huyền Thoại quý nhân sĩ bắt đầu gia nhập thế giới Chinh Đồ bằng cách kích chuột vào biểu tượng HuyenThoai trong thư mục game 

autoupdate_tanchinhdo
Autoupdate_tanchinhdo
Nhập thông tin tài khoản để đăng nhập vào game
Nhấn nút Tạo để bắt đầu tạo nhân vật

Trong CĐ Huyền Thoại mỗi tài khoản chỉ tạo được một nhân vật. Khi tạo một nhân vật mới, quý nhân sĩ có thể chọn nhân vật Nam hoặc Nữ cho nhân vật ngay trang Tạo nhân vật

Nhập thông tin cho nhân vật

Sau khi nhập đầy đủ thông tin như Chân Dung,Tên, Giới tính, Kiểu tóc, Màu tóc, Quốc Gia quý nhân sĩ nhấn Hoàn thành để bắt đầu trải nghiệm CĐ Huyền Thoại 

Nhấn vào trò chơi để bắt đầu tham gia CĐ Huyền Thoại