Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Thăng sao trang bi

Hướng dẫn thăng sao cho trang bị

THĂNG CẤP BẢO THẠCH

Các loại bảo thạch được khảm nạm vào trang bị sẽ khiến trang bị trở nên mạnh hơn từ đó sức mạnh nhân vật được gia tăng. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng các bảo thạch cấp thấp thì các chỉ số năng lực của nhân vật sẽ gia tăng không nhiều, chính từ điều này hệ thống thăng cấp bảo thạch xuất hiện để các nhân sĩ có thể sở hữu các bảo thạch cao cấp có thể gia tăng năng lực nhân vật một cách vượt trội.

  • Bảo thạch thăng cấp tinh xảo - Dùng thăng cấp cho trang bị từ level 40 trở lên tối đa 12 *(sao) với trang bị level 158 trở xuống. Riêng vũ khí có thể thăng cấp 13 * sao. Tỷ lệ thành công tùy thuộc vào số lượng bảo thạch và số sao tăng lên của trang bị. Mua tại Tạp hóa cao cấp hoặc đánh quái rớt.
  • Bảo thạch hoàn mỹ - Dùng thăng cấp cho trang bị từ 12 sao trở lên. Mỗi loại trang bị có một loại bảo thạch hoàn mỹ tương ứng dùng để thăng cấp. Nhận được thông qua đánh Boss hoặc giao dịch tại Tạp hóa cao cấp (có thể giao dịch được)

CÁCH THỨC THĂNG CẤP BẢO THẠCH 

Chuẩn bị

  • Nguyệt quang bảo hạp - Nhấn B mở túi tùy thân, nhấn chọn mục 1 tùy thân để mở giao diện Buôn-Bán kích chọn mua Nguyệt quang bảo hạp.
Túi hành trang
  • Bảo thạch thăng cấp tinh xảo: Mua tại tạp hóa cao cấp, hoặc nhận được từ Phiếu bảo thach thăng cấp tinh xảo.
Bảo thạch thăng cấp tinh xảo
  • Mở nguyệt quang bảo hạp cho trang bị cần thăng sao vào ô giữa của nguyệt quang bảo hạp
Thăng cấp thành công
Trang bị 12 sao
Trang bị 13 sao