Chuỗi sự kiện Tuần 23

26-01-2021

Tuần này tại Vạn Lý Chinh Đồ có gì?

Đặc biệt, có những chiếc Rương Thần Bí chứa rất nhiều vật phẩm quý giá đang chờ chư vị đến khám phá đấy!

Thời gian

 • Từ ngày 28/01 đến ngày 03/02/2021.

Đối tượng

 • Tất cả người chơi Vạn Lý Chinh Đồ.

Quà đăng nhập 7 ngày

 • Người chơi đăng nhập vào game để nhận quà, mỗi ngày sẽ có 1 phần quà hấp dẫn.

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

1

Lưu Ly Hỏa Phụng (7 Ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên server

2

Quả EXP-VII

5

2

Lưu Vân Vũ Dực (7 Ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên server

2

Quả EXP-VII

5

3

Túy Hồng Trần (7 ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên server

2

Quả EXP-VII

5

4

Hỏa Kỳ Lân (7 Ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên SV

2

Quả EXP-VII

5

5

Thanh Long Chi Dực(7 Ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên SV

2

Quả EXP-VII

5

6

Giáng Sinh Rực Rở(7 Ngày)

1

Khiêu Chiến Lệnh Liên SV

2

Quả EXP-VII

5

7

Mảnh Hoàn Mỹ

200

Rương Tướng Quân

100

Quả EXP-VII

5

Online nhận quà

 • Người chơi tiến hành đăng nhập vào game có thể nhận thưởng, mỗi ngày nhận được 1 lần quà.

Mốc thời gian

Phần thưởng

Số lượng

10 phút

Huy Hiệu Tháng 2

5

Quả EXP-VII

2

Bạc

30,000

30 phút

Huy Hiệu Tháng 2

5

Quả EXP-VII

2

Bạc

60,000

60 phút

Huy Hiệu Tháng 2

5

Quả EXP-VII

2

Bạc

90,000

Tích lũy nạp ngày

 • Mỗi ngày, người chơi nạp vàng tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Mốc nạp

Phần thưởng

Số lượng

5000

Mảnh Hoàn Mỹ

500

Rương Tướng Quân

500

Cự Mộc Thạch

50

Bạc

100,000

10000

Mảnh Hoàn Mỹ

1000

Rương Tướng Quân

1000

Cự Mộc Thạch

50

Bạc

    200,000

20000

Mảnh Hoàn Mỹ

1500

Rương Tướng Quân

1500

Cự Mộc Thạch

100

Bạc

600,000

40000

Mảnh Hoàn Mỹ

2000

Rương Tướng Quân

2000

Cự Mộc Thạch

100

Bạc

1,000,000

80000

Mảnh Hoàn Mỹ

3000

Rương Tướng Quân

4000

Cự Mộc Thạch

200

Bạc

2,000,000

Nạp đơn

 • Mỗi ngày, người chơi tiến hành nạp vàng đúng mệnh giá sẽ nhận được phần quà tương ứng, chỉ tính 1 lần nạp đúng mốc. 

Mốc nạp

Phần thưởng

Số lượng

400
(10 Lần)

Tọa Kỵ Đan

100

Huy Hiệu Tháng 2

5

Rương Tài Lộc

5

1000
(4 lần)

Tọa Kỵ Đan

200

Huy Hiệu Tháng 2

10

Rương Tài Lộc

10

2000
(2 lần)

Tọa Kỵ Đan

300

Huy Hiệu Tháng 2

50

Rương Tài Lộc

10

4000
(2 lần)

Tọa Kỵ Đan

600

Rương Viêm Đế

200

Rương Tài Lộc

20

10000
(2 lần)

Tọa Kỵ Đan

800

Rương Ma Tộc

200

Rương Tài Lộc

50

20000
(2 lần)

Tọa Kỵ Đan

1000

Rương Luyện Đơn-10

1

Rương Tài Lộc

100

Nạp liên tục

 • Mỗi ngày, người chơi tiến hành nạp Vàng sẽ nhận được phần quà, nạp liên tục nhiều ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn hơn.

*Lưu ý: Một ngày chỉ nhận quà 1 lần.

 • Mỗi ngày, nạp 4000 vàng sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn như sau:

Mốc ngày

Phần quà

Số lượng

Ngày 1

Mảnh Thần Trang

1000

Mảnh Hoàn Mỹ

200

Bạc

100,000

Ngày 2

Mảnh Thần Trang

1500

Mảnh Hoàn Mỹ

300

Bạc

200,000

Ngày 3

Mảnh Thần Trang

2000

Rương Đá Hồn Chuyển-5

1

Bạc

300,000

Ngày 4

Mảnh Thần Trang

2500

Mảnh Hoàn Mỹ

1000

Bạc

400,000

Ngày 5

Mảnh Thần Trang

3000

Vô Ảnh Tuyết Câu(V.V)

1

Bạc

1,000,000

X2 Nạp đầu mỗi ngày

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành nạp lần đầu vào game trong ngày sẽ được thưởng x2 tương ứng.
 • Lưu ý: Thời gian reset mốc x2 vào 0h mỗi ngày.

X2 Đổi Ngân Phiếu

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành đổi Ngân Phiếu thành Vàng sẽ được x2 lượng Vàng.
 • Đổi 100 Ngân Phiếu sẽ nhận được 200 Vàng.

Rương Thần Bí

 • Người chơi tiến hành mua Rương Thần Bí trên Thương Thành với giá 2000 vàng, mở ngẫu nhiên nhận các vật phẩm sau:

Phần quà

Số lượng

 Rương Tướng Quân

200

 Liệt Hỏa Thạch

1

 Mảnh Hoàn Mỹ

200

 Rương Đá Hồn Chuyển-5

1

 Rương Đá Hồn Chuyển-7

1

 • Tích lũy mở rương đạt mốc sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc

Phần quà

Số lượng

5

Mảnh Hoàn Mỹ

200

10

Rương Tướng Quân

500

20

Liệt Hỏa Thạch

10

40

Rương Đá Hồn Chuyển-4

10

80

Liệt Hỏa Thạch

50

100

Rương Đá Hồn Chuyển-5

10

200

Rương Đá Hồn Chuyển-7

2

Chào tháng 2

 • Hoàn thành các nhiệm vụ để thu thập Huy Hiệu Tháng 2, sử dụng Huy Hiệu Tháng 2 để đổi thưởng tương ứng.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Kẹo

Hoàn thành truy nã 0/5

5

Hoàn thành đào khoáng 0/3

5

Tham gia Long Mạch 0/1

5

Tham gia Lửa Trại 0/1

10

Vượt Boss Ải 0/1

5

Vượt Tháp Thí Luyện 0/1

5

Kim Thố Gia Tộc 0/5

10

Vượt phụ bản nguyên liệu 0/10

10

Tham gia boss Liên SV 0/3

10

Boss Cá Nhân 0/3

5

Boss Dã Ngoại 0/3

5

Boss Tinh Anh 0/3

5

Boss Thế Giới 0/3

5

Boss Địa Cung 0/3

10

Boss Chi Gia 0/3

10

Boss Vương Giả 0/1

30

Lưu ý: Nhiệm vụ sẽ reset mỗi ngày.

Phần thưởng

Phần thưởng

Số lượng

Huy Hiệu Tháng 2Đổi

Rương Tướng Quân

1

1

Rương Định Quốc

5

5

Rương Tru Thần

5

5

Rương Viêm Đế

5

5

Rương Ma Tộc

5

10

Mảnh Hoàn Mỹ

5

5

Cự Mộc Thạch

1

5

Liệt Hỏa Thạch

1

50

Tọa Kỵ Đinh Đang Ngọc Thố(V.V)

1

1199

Thúy Vũ Du Long

1

1199

Tọa Kỵ Dao Thiên Thần Sứ(V.V)

1

1499

Rương Đá Chuyển-7

1

1499

Lưu ý: Quà sẽ không reset theo ngày.

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đồ Nhi