Đua TOP Chinh Đồ

25-08-2020

Đua TOP ngay, tranh đoạt Vũ Dực, nhận tích lũy cực hấp dẫn!

Thời gian

  • Từ 30/08 đến 23h59p ngày 05.09.

Đối tượng

  • Tất cả người chơi Vạn Lý Chinh Đồ.

Nội dung

  • Chúa Công tiến hành tăng cấp, cánh, tọa kỵ, thần khí, vượt ải, bảo thạch, lực chiến đạt top nhận quà hấp dẫn.

Phần thưởng

Bảng xếp hạng

Hạng mục

Ngày

Thưởng

Cấp Độ

TOP 1

1

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Áo phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Áo phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Áo phẩm Cam cấp 45x1

Vũ Dực

TOP 1

2

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Oản phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Oản phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Oản phẩm Cam cấp 45x1

Tọa Kỵ

TOP 1

3

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Nhẫn phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Nhẫn phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Nhẫn phẩm Cam cấp 45x1

Thần Khí

TOP 1

4

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Giày phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Giày phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Giày phẩm Cam cấp 45x1

Bảo Thạch

TOP 1

5

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Khôi phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Khôi phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Khôi phẩm Cam cấp 45x1

Vượt Ải

TOP 1

6

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Liên phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Liên phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Liên phẩm Cam cấp 45x1

Lực Chiến

TOP 1

7

Tôn Hiệu Đặc Quyền x1, Rương Bội phẩm Cam cấp 85x 1

TOP 2-3

Rương Bội phẩm Cam cấp 65x1

Top 4-10

Rương Bội phẩm Cam cấp 45x1

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Đồ Nhi