Mục tiêu 7 ngày

25-08-2020

Hoàn thành mục tiêu 7 ngày đề ra, quý Chúa Công sẽ nhận thưởng hậu hĩnh!

Thời gian

  • Kể từ ngày 30/08/2020.

Đối tượng

  • Tất cả người chơi Vạn Lý Chinh Đồ.

Nội dung

  • Quý Chúa Công tiến hành hoàn thành các mục tiêu ngày sẽ nhận được phần thưởng, tích lũy hoàn thành mục tiêu 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được số điểm nhất định, tích lũy điểm đạt mốc nhận thưởng.
  • Lưu ý: Đến đúng ngày sẽ mở nhiệm vụ của ngày đó, ngày tính từ ngày tạo nhân vật. Có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà ngày trước chưa làm.

Mục tiêu và phần thưởng

Ngày 1 - Cấp độ

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Tham gia phụ bản Kinh Nghiệm 2 lần

EXP x50000

5

Tiến độ: 0/2

2

Đạt cấp 85

EXP x50000

30

Tiến độ: 15/85

3

Tiêu diệt 500 bãi quái

EXP x10000

5

Tiến độ: 467/500

4

Cường hóa trang bị 200 lần

Đá cường hóa x250

5

Tiến độ: 200/200

5

Vượt Boss ải 50

EXP x10000

5

Tiến độ: 40/50

6

Vượt "Thí Luyện Tháp" Ải 20

EXP x10000

10

Tiến độ: 20/20

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

80

Ngày 2 - Vũ Dực

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Tiêu diệt 500 bãi quái

Bạc x10000

5

Tiến độ: 467/500

2

Tiến cấp Vũ Dực đến bậc 3

Vũ Dực x100

30

Tiến độ: 1/21

3

Tham gia đánh boss Chi Gia 1 lần

EXP x10000

5

Tiến độ: 0/1

4

Tham gia phụ bản Vũ Dực 2 lần

Vũ Dực x20

5

Tiến độ: 0/2

5

Tầm bảo 3 lần

Vũ Dực x20

5

Tiến độ: xx/yy

6

Kích hoạt {2} Đồ giám

Bạc x10000

10

Tiến độ: xx/yy

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

80

Ngày 3 - Tọa Kỵ

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Vượt Pụ Bản Bảo Tàng 3 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 0/3

2

Tổng cấp Tọa Kỵ đến bậc 9

Tọa Kỵ Đan x100

30

Tiến độ: 0/63

3

Tham gia phụ bản Tọa Kỵ 2 lần

Tọa kỵ Đan x20

5

Tiến độ: 0/2

4

Đổi đạo cụ tiệm tầm bảo 1 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 0/1

5

Tăng sao trang bị 10 lần

Đá tăng sao x25

5

Tiến độ: 0/10

6

Mua thương thành 1 lần

Bạc x10000

10

Tiến độ: 0/1

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

80

 

 

 

 

Ngày 4 - Thần Khí

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Vượt Pụ Bản Bảo Tàng 3 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 0/3

2

Có một món thần khí +30

Mảnh thần trang x 20

30

Tiến độ: 1/30

3

Khiêu chiến Boss Tinh Anh 1 lần

EXP x10000

5

Tiến độ: 0/1

4

Mua hàng trong tiệm Quân Công 1 lần

EXP x10000

5

Tiến độ: 0/1

5

Khai thác mỏ khoáng 3 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 0/3

6

Tiêu phí 199 vàng

Vàng x100

10

Tiến độ: 0/199

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

80

Ngày 5 - Bảo Thạch

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Tham gia BOSS Địa Cung 1 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 1/1

2

Tổng cấp nạm khảo đạt 100

Mảnh bảo thạch x100

100

Tiến độ: 0/100

3

Tiêu Phí 499 vàng

Chiến hồn chích diệm x1

10

Tiến độ: 0/499

4

Tham gia cướp Khoáng 5 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 0/5

5

Tham gia phụ bản Bảo Thạch 2 lần

Mảnh bảo thạch x20

5

Tiến độ: 1/2

6

Thi đấu Đấu Trường 10 lần

Quân công x100

10

Tiến độ: 0/10

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

155

Ngày 6 - Vượt Ải

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Tăng cấp Bảo thạch 10 lần

Bạc x10000

5

Tiến độ: 1/10

2

Tẩy luyện trang bị 10 lần

Đá tẩy luyện x50

30

Tiến độ: 1/10

3

Vượt "Thí Luyện Tháp" Ải 100

EXP x200000

20

Tiến độ: 20/150

4

Tiến hành truy nã 10 lần

Đá tẩy luyện x20

5

Tiến độ: 0/10

5

Xung Huyệt Kinh Mạch 2 lần

Kinh mạch đan x 10

5

Tiến độ: 0/2

6

Tăng cấp Luyện Đơn 3 lần

Bạc x10000

10

Tiến độ: 0/3

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

 

 

 

95

Ngày 7 - Lực Chiến

STT

Mục tiêu

Thưởng

Điểm tiến độ

1

Sở hữu 1 trang bị cam bất kỳ

Bạc x100000

30

Tiến độ: 1/1

2

Tăng VIP lên cấp 3

EXP x 100000

100

Tiến độ: 0/3

3

Diệt boss cá nhân 5 lần

EXP x 10000

10

Tiến độ: 0/5

4

Quân hàm nhân vật đạt Tiềm Long

Bạc x1000000

10

Tiến độ: 00/31

5

Nạp vàng đạt 199

Quân công x100

55

Tiến độ: 0/199

6

Đánh quốc chiến 1 lần

Bạc x10000

20

Tiến độ: 0/1

7

Mua tiệm Thần Bí 3 lần

Vàng x100

10

Tiến độ: 3/3

8

Mua 1 gói Giang Hồ Kỳ Bảo bất kỳ

Vàng x50

10

Tiến độ: 1/1

Quà tích lũy đạt mốc

Mốc

Quà mốc tích lũy

80

Tôn hiệu[Dũng Quán Chiến Sĩ]; EXP x100.000; Vàng x80; Bạc x50.000

160

Tôn hiệu [Bảo Bảo Chinh Đồ]; Vũ mao x100; Vàng x160; Bạc x50.000

240

Tôn hiệu [Thần Oai Thủ Vệ]; Tọa kỵ đan x100; Vàng x240; Bạc x50.000

320

Tôn hiệu [Hào Quang Phổ Chiếu]; Mảnh Thần Trang x100; Vàng x320; Bạc x50.000

400

Tôn hiệu [Bậc Thầy Bảo Thạch]; Mảnh Bảo Thạch x100; Vàng x400; Bạc x50.000

500

Tôn hiệu [Vô Địch Chiến Thần]; Rương Luyện đơn-2 x5; Vàng x480; Bạc x50.000

800

Tôn hiệu [Vô Song Chinh Đồ]; Chiến Hồn Chích Diệm x3; Vàng x560; Bạc x50.000;

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Đồ Nhi