Quỹ trưởng thành Bạc

25-08-2020

Đầu tư tại Vạn Lý Chinh Đồ, ắt sẽ có lời!

Thời gian

  • Từ ngày 30/08/2020.

Đối tượng

  • Tất cả người chơi Vạn Lý Chinh Đồ.

Nội dung

  • Quý Chúa Công mua gói đầu tư trực tiếp, đạt các điều kiện sẽ nhận được hoàn trả bằng bạc hẫu hĩnh.
  • Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần.
  • Gói đầu tư giá 1000 Ngân Phiếu. Tổng cộng nhận hoàn trả 50 Triệu Bạc.

Phần thưởng

Mốc

Hoàn trả (bạc)

Nhận Ngay

 1000 Vàng

Đạt cấp 50

500,000

Đạt cấp 60

1,000,000

Đạt cấp 70

2,500,000

Đạt cấp 75

3,500,000

Đạt cấp 80

4,500,000

Đạt cấp 85

5,500,000

Đạt cấp 90

6,500,000

Đạt cấp 95

7,500,000

Đạt cấp 100

8,500,000

Đạt cấp 110

10,000,000

Tổng

50,000,000

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đồ Nhi