Tầm Bảo Chinh Đồ

25-08-2020

Vòng quay may mắn sẽ mang bảo vật nào đến với quý Chúa Công?

Thời gian

  • Kể từ ngày 30/08/2020.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Vạn Lý Chinh Đồ.

Nội dung

  • Vòng quay may mắn gồm: 16 vật phẩm, 12 vật phẩm thường và 4 vật phẩm đặc biệt.
  • Tướng quân có thể quay 1 lần, 10 lần.
  • Mỗi lần quay nếu không nhận được vật phẩm quý sẽ nhận được random 1 số điểm may mắn. Tích lũy đủ điểm sẽ nhận được 1 phần thưởng trong gói Tầm Bảo Đặc Biệt.

Phần thưởng

Phần thưởng ngẫu nhiên

Vật phẩm

Số lượng

Đá Cường Hóa

10

Điểm Tầm Bảo

1

Mảnh Thần Trang

50

Mảnh Thần Trang

30

Mảnh Thần Trang

20

Đá Tăng Sao

50

Đá Tăng Sao

30

Đá Tăng Sao

20

Thẻ Thông Hành

1

Thẻ Thông Hành

2

Tinh Anh Lệnh Bài

1

Tinh Anh Lệnh Bài

3

Vũ Mao

50

Vũ Mao

30

Vũ Mao

20

Tọa Kỵ Đan

50

Tọa Kỵ Đan

30

Tọa Kỵ Đan

20

Kinh Mạch Đan

50

Kinh Mạch Đan

30

Kinh Mạch Đan

20

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tẩy Luyện

30

Đá Tẩy Luyện

20

Mảnh Bảo Thạch

50

Mảnh Bảo Thạch

30

Mảnh Bảo Thạch

20

Rương Tinh Thạch

 

Rương Hoàn Mỹ

 

Rương Thời Trang

 

Rương Viêm Đế

1

Rương Linh Thú

1

Chân Long Xuất Thế (7 ngày)

1

Dạ Ngọc Tử Lang (7 ngày)

1

Thanh Long Chi Dực

1

Lưu Ly Hỏa Phụng

1

Làm mới Bảo Rương

  • Rương hoàn mĩ

Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Rương Tướng Quân

1

Khóa

Mảnh Hoàn Mỹ

5

Mảnh Hoàn Mỹ

10

Mảnh Hoàn Mỹ

20

Mảnh Hoàn Mỹ

50

Rương Trang Bị Cam - Cấp 25

1

Rương Trang Bị Cam - Cấp 45

1

Rương Trang Bị Cam - Cấp 65

1

Rương Trang Bị Cam - Cấp 85

1

  • Rương thời trang

Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Rương Tướng Quân

1

Khóa

[Mảnh] Lang Yên Phi Tướng

1

[Mảnh] Nhất Dạ Tân Hôn

1

[Mảnh] Chân Long Xuất Thế

1

[Mảnh] Xích Diệm Ma Thú

1

[Mảnh] Cường Công Chiến Hổ

1

[Mảnh]Dạ Ngọc Tử Lang

1

[Mảnh] Lưu Ly Hỏa Phụng

1

Chân Long Xuất Thế

1

Tiệm Tầm Bảo

- Mỗi lượt Tầm Bảo ngoài nhận được vật phẩm còn 100% nhận được thêm 1 điểm Tầm Bảo.

- Sử dụng điểm tầm bảo đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Điểm

Giới hạn đổi/ngày

Tính chất

Cường Công Chiến Hổ

1

999

1

Khóa

Chân Long Xuất Thế

1

999

1

Chiến Hồn Chích Diệm

1

299

1

Đại Gia Tầm Bảo (7 ngày)

1

99

1

Rương Trang Bị Tím

1

50

1

[Mảnh] Lang Yên Phi Tướng

1

20

5

[Mảnh] Nhất Dạ Tân Hôn

1

20

5

[Mảnh] Chân Long Xuất Thế

1

30

5

Rương Định Quốc

1

10

1

Rương Tru Thần

1

20

1

Rương Tướng Quân

1

9

50

Bạc

1

5

50

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Đồ Nhi