Tranh mua

25-08-2020

Giang Hồ Kỳ Bảo tại Vạn Lý Chinh Đồ quả thật có rất nhiều vật phẩm giá trị.

Hàng thật giá thật, mua bán công bằng, tham gia ngay!

Thời gian

  •  Từ ngày 30/08 đến 23h59 ngày 05/09/2020.

Đối tượng

  • Tất cả người chơi Vạn Lý Chinh Đồ.

Nội dung

  • Trên giao diện sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà với giá ưu đãi với số lượng có hạn.

 *Lưu ý: Các gói quà chỉ được mua 1 lần/ngày.

Phần thưởng

  • Ngày 1

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Rương Tướng Quân

2

99

Đá Tẩy Luyện

10

Bạc

50,000

1

Rương Tướng Quân

5

199

Đá Tẩy Luyện

30

Bạc

100,000

3

Rương Tướng Quân

20

1399

Đá Tẩy Luyện

100

Bạc

300,000

5

Rương Tướng Quân

50

4499

Đá Tẩy Luyện

300

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Rương Tướng Quân

100

9999

Đá Tẩy Luyện

500

Bạc

800,000

  •  Ngày 2

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Vũ Mao

10

99

Đá Tẩy Luyện

10

Bạc

50,000

1

Vũ Mao

30

199

Đá Tẩy Luyện

30

Bạc

100,000

3

Vũ Mao

100

1399

Đá Tẩy Luyện

100

Bạc

300,000

5

Vũ Mao

300

4499

Đá Tẩy Luyện

300

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Vũ Mao

500

9999

Đá Tẩy Luyện

500

Bạc

800,000

  • Ngày 3

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Tọa Kỵ Đan

10

99

Mảnh Tọa Kỵ

5

Bạc

50,000

1

Tọa Kỵ Đan

30

199

Mảnh Tọa Kỵ

10

Bạc

100,000

3

Tọa Kỵ Đan

100

1399

Mảnh Tọa Kỵ

20

Bạc

300,000

5

Tọa Kỵ Đan

300

4499

Mảnh Tọa Kỵ

50

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Tọa Kỵ Đan

500

9999

Mảnh Tọa Kỵ

100

Bạc

800,000

  • Ngày 4

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Mảnh Thần Trang

10

99

Kinh Mạch Đan

50

Bạc

50,000

1

Mảnh Thần Trang

30

199

Kinh Mạch Đan

100

Bạc

100,000

3

Mảnh Thần Trang

100

1399

Kinh Mạch Đan

300

Bạc

300,000

5

Mảnh Thần Trang

300

4499

Kinh Mạch Đan

500

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Mảnh Thần Trang

500

9999

Kinh Mạch Đan

1000

Bạc

800,000

  • Ngày 5

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Mảnh Bảo Thạch

10

99

Đá Tăng Sao

10

Bạc

50,000

1

Mảnh Bảo Thạch

30

199

Đá Tăng Sao

30

Bạc

100,000

3

Mảnh Bảo Thạch

100

1399

Đá Tăng Sao

100

Bạc

300,000

5

Mảnh Bảo Thạch

300

4499

Đá Tăng Sao

300

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Mảnh Bảo Thạch

500

9999

Đá Tăng Sao

500

Bạc

800,000

  • Ngày 6

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Rương Tướng Quân

2

99

Vũ Mao

10

Bạc

50,000

1

Rương Tướng Quân

5

199

Vũ Mao

30

Bạc

100,000

3

Rương Tướng Quân

20

1399

Vũ Mao

100

Bạc

300,000

5

Rương Tướng Quân

50

4499

Vũ Mao

300

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Rương Tướng Quân

100

9999

Vũ Mao

500

Bạc

800,000

  • Ngày 7

VIP

Hình ảnh

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

0

Đá Tăng Sao

10

99

Kinh Mạch Đan

50

Bạc

50,000

1

Đá Tăng Sao

30

199

Kinh Mạch Đan

100

Bạc

100,000

3

Đá Tăng Sao

100

1399

Kinh Mạch Đan

300

Bạc

300,000

5

Đá Tăng Sao

300

4499

Kinh Mạch Đan

500

Bạc

500,000

VIP 6 -10

Đá Tăng Sao

500

9999

Kinh Mạch Đan

1000

Bạc

800,000

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Đồ Nhi